Uspostava nacionalnog okvira za ranu dijagnostiku i ranu intervenciju za djecu (0-7 godina) s poremećajem iz autističnog spektra

Opis projekta
U okviru projekta proveden je konzultativni proces sa svim dionicima u okviru kojih je kreiran dokument Nacionalni okvir za probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma

Akronim
NSPD - PSA

Šifra projekta
2014-2015 Unicef

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 UNICEF

Ukupan iznos financiranja projekta
109.437,92 HRK

Trajanje projekta
2014-09-15 - 2015-06-30

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Koordinator aktivnosti (109.437,92 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jasmina Stošić (MBZ: 273790, CROSBI: 27343) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2014-09-15 - 2015-01-11]
Sanja Šimleša (MBZ: 301096, CROSBI: 27726) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2014-09-15 - 2015-06-30]
Maja Cepanec (MBZ: 273806, CROSBI: 22326) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-01-12 - 2015-06-30]
Jasmina Ivšac Pavliša (MBZ: 244073, CROSBI: 24482) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2014-09-15 - 2015-06-30]