Zadovoljstvo partnerskim odnosima roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma

Opis projekta
Studije sustavno pokazuju povećane razine stresa kod roditelja djece s poremećajima iz spektra autizma (PSA) u odnosu na roditelje djece tipičnog razvoja (Saini i sur., 2015). Međutim, istraživanja su uglavnom usmjerena na stupanj teškoća i nepoželjna ponašanja kod djeteta kao odrednice stresa u obitelji, dok su varijable vezane uz partnerski odnos roditelja slabije ispitane. Istraživanjem se želi ispitati povezanost obilježja partnerskog odnosa, podrške okoline i doživljaja stresa kod roditelja djece s PSA kroz teorijski okvir ABC-X modela obiteljskog stresa i suočavanja (McCubbin & Patterson, 1983).

Šifra projekta
ERF-2019-5

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
1.620,00 HRK

Trajanje projekta
2019-01-01 - 2020-06-01

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (1.620,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ajana Löw (MBZ: 320446, CROSBI: 26530) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2019-01-01 - 2020-06-01]
Ana Wagner Jakab (MBZ: 252465, CROSBI: 29822) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-01-01 - 2020-06-01]