Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama

Opis projekta
Projekt je usmjeren na prijenos znanja i razvoj novih usluga potpomognute komunikacije u području informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Projektnim aktivnostima prenosi se, s visokoškolskih i znanstvenih institucija na manja i srednja ICT poduzeća, stručno znanje o potrebama i mogućnostima osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, kao i znanje o razvoju odgovarajućih softvera i hardvera za potpomognutu komunikaciju. Konzorcij se sastoji od četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Grafičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta. Provedbom projekta mala i srednja poduzeća iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije stječu znanja potrebna za razvoj, obradu i održavanje uređaja i usluga potpomognute komunikacije namijenjene korisnicima ili organizacijama koje se bave uključivanjem osoba sa složenim komunikacijskim potrebama u društvo (primjerice, inkluzivni vrtići, ustanove osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, ustanove socijalne skrbi, specijalizirane bolnice, poliklinike i dnevni centri).

Akronim
ICT-AAC

Šifra projekta
IPA2007/HR/16IPO/001-040505

Poziv
EuropeaAid/131920/M/ACT/HR

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Ukupan iznos financiranja projekta
767.275,08 EUR

Trajanje projekta
2013-03-01 - 2015-03-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (47.556,32 EUR)
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - Nositelj
Grafički fakultet, Zagreb - Partner
Filozofski fakultet, Zagreb - Partner

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jasmina Frey Škrinjar (MBZ: 42530, CROSBI: 21077) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-03-01 - 2015-03-31]
Zrinjka Stančić (MBZ: 69284, CROSBI: 19843) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-03-01 - 2015-03-31]
Jasmina Stošić (MBZ: 273790, CROSBI: 27343) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-03-01 - 2015-03-31]
Marta Ljubešić (MBZ: 26146, CROSBI: 18638) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-03-01 - 2015-03-31]
Ana Leko Krhen (MBZ: 278874, CROSBI: 31267) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-03-01 - 2015-03-31]
Tatjana Prizl-Jakovac (MBZ: 190391, CROSBI: 23407) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-03-01 - 2015-03-31]
Luka Bonetti (MBZ: 256892, CROSBI: 20996) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-03-01 - 2015-03-31]
Jasmina Ivšac Pavliša (MBZ: 244073, CROSBI: 24482) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2013-03-01 - 2015-03-31]
Monika Rosandić (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-03-01 - 2015-03-31]