Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma

Opis projekta
Program koji se provodi u okviru podrške Grada Zagreba sastoji se od različitih usluga iz domene rane intervencije koje su usmjerene na osnaživanje cijele obitelji, kako u razumijevanju poremećaja iz spektra autizma tako i u pristupu djetetu u svakodnevnim situacijama. Ono što razlikuje ovaj program od drugih oblika podrške je obitelji usmjeren pristup, dovoljno vremena koje se osigura za savjetovanje roditelja kao i povezivanje svih stručnjaka koji su u kontaktu s određenim djetetom. Također, u okviru programa zagovaraju se i primjenjuju načela individualiziranog pristupa pojedinom djetetu, kako u razvijanju optimalnog komunikacijskog sredstva (potpomognuta komunikacija), tako i u kreiranju metoda i oblika rada (izrada materijala prema specifičnim interesima djece, organizacija rada u paru s vršnjacima za djecu kod koje treba poticati vještine socijalizacije u godini prije polaska u školu, organizacija rada u malim skupinama vršnjaka sa sličnim obilježjima itd.). Programom su uspješno objedinjene sljedeće aktivnosti: stručne procjene, stručni rad s djecom sa PSA-om, individualno savjetovanje roditelja djece koja su uključena u program, kao i roditelja djece koja su uključena drugdje u program podrške ali im nije osigurano dovoljno vremena za individualni razgovor o obilježjima njihova djeteta i pružanje smjernica za poticanje u prirodnom okruženju, stručna podrška stručnim suradnicima i odgojiteljima u predškolskim ustanovama, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova te edukacije i različite promotivne aktivnosti. Kroz navedene aktivnosti ujedno se direktno obrazuju i budući stručnjaci-logopedi, a u neke od aktivnosti uključeni su i volonteri-studenti.

Šifra projekta
DOM_STRU_NOS_2015_AUTIZAM

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Grad Zagreb

Ukupan iznos financiranja projekta
734.500,00 HRK

Trajanje projekta
2015-01-01 - 2020-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (734.500,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jasmina Ivšac Pavliša (MBZ: 244073, CROSBI: 24482) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2015-01-01 - 2020-12-31]
Sanja Šimleša (MBZ: 301096, CROSBI: 27726) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-01-01 - 2020-12-31]
Monika Rosandić (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-01-01 - 2020-12-31]
Klara Popčević (MBZ: 383033, CROSBI: 36322) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-01-01 - 2020-12-31]
Ivana Jandroković (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-01-01 - 2020-12-31]