Pokazatelji kvalitete inkluzije u osnovnim školama - perspektiva i osnaživanje učitelja

Opis projekta
Cilj istraživanja koje predstavlja nastavak istraživanja o pokazateljima kvalitete inkluzije u osnovnoj školi (perspektiva ravnatelja, stručnih suradnika, učitelja, roditelja, učenika s teškoćama, učenika tipičnog razvoja) provedeno 2012., usmjeren je na finalnu konstrukciju čitavog dijagnostički valjanog seta Upitnika za procjenu pokazatelja kvalitete inkluzije u osnovnoj školi. Glavni cilj ovoga istraživanja je primijeniti Upitnik o pokazateljima kvalitete inkluzije-perspektiva učitelja (Ivančić, Stančić, 2012) na dostatnom uzorku učitelja predmetne nastave i to N=600 na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, provjeriti kako čimbenici okruženja, radnog iskustva, stručne podrške, dodatnih edukacija, kao nezavisne varijable, utječu na procjenu učitelja predmetne nastave o kvalitete inkluzije u osnovnim školama, sve s ciljem osnaživanja učitelja u njihovom profesionalnom i odgovornom djelovanju. Kriterij odabira učitelja predmetne nastave je prisustvo učenika s teškoćama u razredu. Učinjena je faktorska analiza, utvrđene su metrijske karakteristike instrumenta. Rezultati istraživanja predstavljaju značajan doprinos u spoznajnom i metodološkom smislu, putem sveobuhvatnog instrumentarija procjene mogu se sagledati problemska područja inkluzivnog obrazovanja, uočiti moguće prepreke, akcijskim planom organizirati djelovanja škole na područjima koja ukazuju na unapređivanje inkluzivnog sustava potpore u osnovnim školama ali i osnaživanje učitelja. Na takav se način, utemeljeno u zanstvenoj metodologiji osigurava prepoznavanje, potom inkluzivno djelovanje, sve u cilju ostvarivanja prava svih učenika na školovanje pod jednakim uvjetima.

Akronim
POKI-pokazatelji inkluzije

Šifra projekta
ERF-2017-1

Poziv
Sveučilišne potpore

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
17.522,00 HRK

Trajanje projekta
2017-06-01 - 2017-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (17.522,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Zrinjka Stančić (MBZ: 69284, CROSBI: 19843) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2017-01-06 - 2017-03-12]
Lelia Kiš-Glavaš (MBZ: 172196, CROSBI: 13848) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-06-01 - 2017-12-31]
Renata Martinec (MBZ: 172185, CROSBI: 13860) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-06-01 - 2017-12-31]