Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom: I ja želim čitati

Opis projekta
Projekt je usmjeren poticanju čitanja kod svih građana, a posebno kod osoba s teškoćama čitanja i osoba s disleksijom. Posebna se pažnja u projektu usmjerava na educiranje stručnjaka (odgojitelja, nastavnika) koji se u svojem radu susreću s problemima vezanima uz čitanje i pisanje. Programom se nastoji pobolšati međuinstitucionalna suradnja stručnjaka koji se bave osobama koje imaju teškoća u čitanju standardnog tiska zbog različitih uzroka. Promiče se uvođenje sustavnog financiranja lako čitljivih materijala kao i daisy zvučnih knjiga.

Šifra projekta
DOM_STRU_PART_2016_ČITANJE

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Vlastiti resursi

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 bez financiranja

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 HRK

Trajanje projekta
2016-10-01 - 2017-10-01

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Mirjana Lenček (MBZ: 190354, CROSBI: 22924) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2016-10-01 - 2017-10-01]