Rana pismenost u hrvatskome

Opis projekta
U Hrvatskoj nedostaje istraživanja o usvajanju rane pismenosti kod djece urednog razvoja kao i podataka o obilježjima rizika za nastanak teškoća u čitanju i pisanju i rizika za disleksiju. Projekt je usmjeren na obilježja jezičnog razvoja, posebno u domeni fonološke sastavnice jezika kao i podataka o utjecaju i načinu čitanja odraslih (odgojitelja) za usvajanje rane pismenosti kod djece. Posebno će biti razmatrana i obilježja grafomotoričkog razvoja djece u kontekstu usvajanja pismenosti i početnog pisanja.

Akronim
HRAPI

Šifra projekta
ERF-2019-8

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
3.780,00 HRK

Trajanje projekta
2019-10-01 - 2020-12-30

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (3.780,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Mirjana Lenček (MBZ: 190354, CROSBI: 22924) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2019-10-01 - 2020-12-30]
Jasmina Ivšac Pavliša (MBZ: 244073, CROSBI: 24482) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-10-01 - 2020-12-30]