Analiza i razvoj politike za mentalno zdravlje

Opis projekta
Ovaj je projekt dio samostalnog istraživanja i interdisciplinarne suradnje usmjerene na analizu politike za mentalno zdravlje u Hrvatskoj. Cilj projekta bio je razviti model za analizu i razvoj poltike za mentalno zdravlje u zemljama gdje mentalno zdravlje nije javno prepoznata tema. Projektne aktivnosti odnosile su se na jasno definiranje sadržajne dimenzije politike, procesne dimenzije politike, analizu aktera te analizu nositelja politike.

Akronim
MHP

Šifra projekta
MHP

Poziv
-

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Vlastiti resursi

Financijer
VLASTITA-SREDSTVA - Vlastita sredstva ustanove

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 HRK

Trajanje projekta
2015-01-10 - 2018-12-31

Ustanova - uloga
Fakultet političkih znanosti, Zagreb - Partner
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Miranda Novak (MBZ: 302562, CROSBI: 24098) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2015-01-01 - 2018-12-31]
Ana Petek (MBZ: 286230, CROSBI: 23291) - Fakultet političkih znanosti, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2015-01-01 - 2018-12-31]