eDijagnostika i potpora za djecu s komunikacijskim teškoćama (eDD)

Opis projekta
Cilj projekta je izrada programske aplikacije “eDijagnostika i potpora za djecu s komunikacijskim teškoćama (eDD)“ te putem e-aplikacije omogućiti online potporu (teledijagnostičku potporu) stručnjacima, logopedima i psiholozima na dislociranim lokacijama u postupku provedbe dijagnostičkog postupka. Cilje je omogućiti jačanje dijagnostičkih kompetencija stručnjaka na dislociranim lokacijama u RH. Projektom se odgovara na potrebu društva za decentralizacijom usluga razvojne procjene.

Akronim
eDD

Šifra projekta
eDD

Poziv
Hakom

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 HAKOM- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 HRK

Trajanje projekta
2014-12-17 - 2015-12-17

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Blaženka Brozović (MBZ: 227820, CROSBI: 16912) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2014-12-17 - 2015-12-17]
Jasmina Ivšac Pavliša (MBZ: 244073, CROSBI: 24482) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2014-12-17 - 2015-12-17]
Sanja Šimleša (MBZ: 301096, CROSBI: 27726) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2014-12-17 - 2015-12-17]
Maja Cepanec (MBZ: 273806, CROSBI: 22326) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2014-12-17 - 2015-12-17]