Platforma 50+

Opis projekta
Projekt PLATFORMA 50+ provodit će se u okviru Komponente 1. Poziva, u okviru tematskog područja 16. „Poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom (OSI)“. Projekt se odnosi na 50 članaka Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI) koja unapređuje, štiti i osigurava punopravno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda OSI. RH je Konvenciju ratificirala 2007. i ona čini temelj Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za OSI, koja je najznačajniji nacionalni dokument za OSI u RH. Usprkos tome u mnogim segmentima život OSI nije se unaprijedio. Dokumenti se ne provode ili se ne provode u dovoljnoj mjeri, ne postoje sustavni mehanizmi koji bi osigurali provedbu, kao ni razrađeni mehanizmi praćenja. Kako je to ključni problem iz kojeg se razvijaju i svi ostali izazovi s kojima se OSI susreću, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), u partnerstvu s 11 Saveza OSI koji zajedno broje 250 udruga članica, pokreće ovu Tematsku mrežu s ciljem jačanja društvenog utjecaja organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) u zaštiti njihovih prava i poboljšanju kvalitete života OSI u RH. Svrha projekta je ojačati partnerstvo OSI s relevantnim dionicima, prije svega s akademskom zajednicom, a potom s poslovnim, državnim i javnim sektorom te ojačati kapacitete OSI kako bi se osnažile i postale učinkovit partner u procesu razvoja, praćenja i provedbe javnih politika (JP) od interesa za OSI. Projekt je u skladu s Općim i Specifičnim ciljem Poziva za Komponentu 1, a usklađen je i s Prioritetom 11ii, i Specifičnim ciljem 1, u okviru Prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje OPULJP. Projekt će izravno doprinositi ostvarenju sljedećih očekivanih rezultata OPULJP - jačanje civilno-javnog partnerstva, pomoć građanima u pristupu njihovim pravima, te priznavanje OSI i drugih dionika kao vrijednih partnera u oblikovanju i provedbi politika na svim razinama.

Akronim
Platforma 50+

Šifra projekta
ERF_DOM_PART_2020_PLATFORMA50+

Poziv
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava UP.04.2.1.06 Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Europski socijalni fond

Ukupan iznos financiranja projekta
3.459.128,79 HRK

Trajanje projekta
2020-10-28 - 2023-10-28

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (641.865,39 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Daniela Bratković (MBZ: 203595, CROSBI: 15336) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2020-10-28 - 2023-10-28]
Sonja Alimović (MBZ: 346822, CROSBI: 32577) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Renata Pinjatela (MBZ: 257134, CROSBI: 24733) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Luka Bonetti (MBZ: 256892, CROSBI: 20996) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Lelia Kiš-Glavaš (MBZ: 172196, CROSBI: 13848) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Renata Martinec (MBZ: 172185, CROSBI: 13860) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Damir Miholić (MBZ: 257145, CROSBI: 21170) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Zrinjka Stančić (MBZ: 69284, CROSBI: 19843) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Jasmina Stošić (MBZ: 273790, CROSBI: 27343) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Dominik Sikirić (MBZ: 342500, CROSBI: 32354) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Tina Runjić (MBZ: 213956, CROSBI: 16057) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Natalija Lisak Šegota (MBZ: 301085, CROSBI: 24045) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Valentina Mašić (MBZ: 368613, CROSBI: 34869) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Marina Milković (MBZ: 257202, CROSBI: 21999) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Iva Hrastinski (MBZ: 281820, CROSBI: 22614) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Ljiljana Pintarić Mlinar (MBZ: 190400, CROSBI: 26704) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Anamarija Žic-Ralić (MBZ: 190332, CROSBI: 30240) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]
Daniela Cvitković (MBZ: 273786, CROSBI: 22429) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-10-28 - 2023-10-28]