Kvaliteta provođenja slobodnog vremena kao zaštitini čimbenik za razvoj problema u ponašanju

Opis projekta
Svrha istraživanja je i istražiti utjecaj strukturiranog slobodnog vremena na uključivanje mladih u rizična ponašanja. Prema spoznajama autorica šira perspektiva i sagledavanje konteksta slobodnog vremena nedostaje u prevencijskim istraživanjima koja su do sada slobodno vrijeme najčešće izjednačavala s vrstom aktivnosti i količinom vremena provedenog u aktivnostima. Uzevši navedeno u obzir, u ovom istraživanju, koje ima u fokusu ulogu slobodnog vremena kao zaštitnog čimbenika za upuštanje mladih u rizična ponašanja, istražit će se vrste aktivnosti u kojima adolescenti sudjeluju u slobodno vrijeme, količina vremena koju provode u tim aktivnostima, kontekst u kojem se aktivnosti u slobodno vrijeme odvijaju te njihova osobna iskustva, motivaciju i kontekst. Navedeno istraživanje planira se provesti i sa svrhom procjene baterije upitnika kvalitete slobodnog vremena na uzorku adolescenata na području Krapinsko-zagorske županije. Na području Republike Hrvatske prema spoznajama autorica nema razvijenih i validiranih upitnika u odnosu na kvalitetu slobodnog vremena. Stoga je baterija upitnika koji se odnose na slobodno vrijeme sastavljena za potrebe projekta te se sastoji od upitnika koji su kreirani za potrebe projekta te od upitnika koji su preuzeti od stranih autora i prevedeni na hrvatski jezik od strane prevoditelja.

Šifra projekta
N/A

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
30.000,00 HRK

Trajanje projekta
2020-06-01 - 2021-06-01

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (30.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Martina Ferić (MBZ: 244062, CROSBI: 32137) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2020-06-01 - 2021-06-01]
Matea Belošević (MBZ: 372191, CROSBI: 35257) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-06-01 - 2021-06-01]
Ivana Mitrić (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-06-01 - 2021-06-01]