Priprema i provedba edukacija i treninga trenera za probacijske službenike

Opis projekta
Cilj projekta je unaprijediti profesionalne kompetencije probacijskih službanika. Temeljne aktivnosti u okviru projekta su: 1. istražiti edukacijske potrebe probacijskih službenika, 2. osmisliti i provesti 6 edukacija za probacijske službenike, 3. provesti 2 treninga trenera za probacijske službenike. Sve edukacije se znanstveno evaluiraju.

Šifra projekta
ERF_DOM_NOS_2020_CCU_PROBACIJSKI

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Komercijalna usluga

Financijer
MPrav - Ministarstvo pravosuđa

Ukupan iznos financiranja projekta
110.468,75 HRK

Trajanje projekta
2020-11-20 - 2022-05-20

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Podizvođač aktivnosti (110.468,75 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Neven Ricijaš (MBZ: 273753, CROSBI: 25258) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2020-11-20 - 2022-05-20]
Irma Kovčo Vukadin (MBZ: 190310, CROSBI: 21152) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-11-20 - 2022-05-20]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-11-20 - 2022-05-20]