Razvoj efikasne metodologije za analizu konstrukcije plovnih objekata metodom konačnih elemenata

Opis projekta
Ovim projektom će se kroz aktivnosti kolaborativnog industrijskog istraživanja razviti jedinstven i inovativan računalni program koji će u proceduri projektiranja konstrukcije plovnih objekata omogućiti korisniku vrlo jednostavan, produktivan i nadogradiv proces provedbe analize strukturnog odziva i podobnosti zasnovane na metodama numeričke analize. Provedbom projekta ostvarit će se povećanje ulaganja korisnika u aktivnosti istraživanja i razvoja (vezano uz S3 TPP Promet i mobilnost), a pozitivni efekti uvođenja razvijenog softvera u vlastiti proizvodni proces omogućili bi značajno povećanje proizvodnih kapaciteta i razine inovativnosti usluga koje korisnik nudi u okviru zahtjevnog globalnog brodograđevnog tržišta, tj. doprinijeli bi radikalnoj strukturnoj promjeni korisnika. S obzirom da trenutno na globalnom tržištu ne postoji sličan softver, razvijeni računalni program se može smatrati u potpunosti novim proizvodom na globalnom tržištu. Korisnik je tvrtka BONUM d.o.o., a partneri su sastavnice Sveučilišta u Zagrebu – Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) te Prirodoslovno matematički fakultet (PMF).

Akronim
REMAKE

Šifra projekta
KK.01.2.1.01.0124

Poziv
KK.01.2.1.01

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 EFRR - Europski fond za regionalni razvoj

Ukupan iznos financiranja projekta
3.832.321,00 HRK

Trajanje projekta
01-06-2018 - 31-12-2021

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Partner (758.825,87 HRK) [01-06-2018 - 31-12-2021]
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb - Partner (778.852,21 HRK) [01-06-2018 - 31-12-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Luka Grubišić (MBZ: 241733, CROSBI: 17839) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [01-06-2018 - 31-12-2021]
Pero Prebeg (MBZ: 257590, CROSBI: 21577) - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [01-06-2018 - 31-12-2021]
Josip Tambača (MBZ: 229006, CROSBI: 28260) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2018 - 31-12-2021]
Zvonimir Bujanović (MBZ: 267262, CROSBI: 21707) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2018 - 31-12-2021]
Zlatko Drmač (MBZ: 160961, CROSBI: 13350) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-06-2018 - 31-12-2021]
Antonijo Šimunović (MBZ: , CROSBI: ) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Administrator [01-06-2018 - 31-12-2021]
Tatjana Gašparović (MBZ: , CROSBI: ) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Administrator [01-06-2018 - 31-12-2021]
Anđelka Budimir (MBZ: , CROSBI: ) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Administrator [01-06-2018 - 31-12-2021]