Dopisna biblioterapija za počinitelje kaznenih djela u Kaznionici u Lepoglavi

Opis projekta
Projekt dopisne biblioterapije za počinitelje kaznenih djela u Kaznionici u Lepoglavi osmišljen je kako bi se nastavile tretmanske aktivnosti sa zatvorenicima unatoč nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji. Dugoročni ciljevi programa odnose se na afirmiranje sustava vrijednosti koji etablira važnost funkcije zatvorskih knjižnica i osvještavanje važnosti uloge čitanja dok se kratkoročni ciljevi odnose na nekoliko važnih elemenata: uvođenje zatvorenika u nova intelektualna i estetička iskustva koja im mogu popuniti slobodno vrijeme prilikom izdržavanja zatvorske kazne, povećanje razumijevanja i vrednovanja tuđih mišljenja, razvijanje čitalačkih navika, povećanje vokabulara, poboljšanje sposobnosti izražavanja mišljenja i stavova te razvijanje empatije i senzibiliteta.

Šifra projekta
ERF_DOM_NOS_2020_BIBLIOTERAPIJA

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Vlastiti resursi

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 HRK

Trajanje projekta
2020-12-21 - 2021-12-21

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2020-12-21 - 2021-12-21]