ISKORAK - Program za unapređenje procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju

Opis projekta
Vizija ovog programa je da svako dijete i mlada osoba s problemima u ponašanju otkrije i dosegne svoje potencijale te ostvari šansu za produktivan i ispunjen život u obitelji i zajednici. Očekuje se da će se to postići kroz unapređenje usluga i ulaganjem u kvalitetu podrške i skrbi za djecu i mlade s problemima u ponašanju u skladu s njihovim najboljim interesima i dobrobiti. Program će posebno pridonijeti: - jačanju kapaciteta donositelja odluka u sustavima socijalne skrbi i pravosuđa pružanjem informacija i dokaza za poboljšanje planiranja, izrade proračuna i reguliranja učinkovitih intervencija s djecom i mladima s problemima u ponašanju; - jačanju sustava socijalne skrbi i pravosuđa u njihovim profesionalnim postupcima za provođenje visokokvalitetne procjene i intervencija s djecom i mladima s problemima u ponašanju, u skladu sa suvremenim međunarodnim standardima; - jačanju kapaciteta stručnjaka u organizacijama i institucijama za socijalnu skrb i pravosuđe za provođenje standardizirane procjene i pružanje cjelovite skrbi i specijaliziranih intervencija s određenim skupinama djece/ mladih; - pružiti relevantnim sveučilišnim obrazovnim institucijama dopunske sadržaje za preddiplomske i diplomske studije o konceptualnom pristupu i intervencijama s djecom i mladima s problemima u ponašanju.

Šifra projekta
ERF_DOM_NOS_ 2021_ISKORAK

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 UNICEF

Ukupan iznos financiranja projekta
799.694,45 HRK

Trajanje projekta
2021-01-01 - 2023-01-01

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (799.694,45 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivana Borić (MBZ: 273764, CROSBI: 1570) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2001-01-20 - 2031-01-20]
Anja Mirosavljević (MBZ: 317030, CROSBI: 26534) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2001-01-20 - 2031-01-20]
Gabrijela Ratkajec Gašević (MBZ: 301074, CROSBI: 24153) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2001-01-20 - 2031-01-20]
Ivana Maurović (MBZ: 315320, CROSBI: 25165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2001-01-20 - 2031-01-20]
Andrea Ćosić (MBZ: 364563, CROSBI: 34396) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2001-01-20 - 2031-01-20]
Gordana Horvat (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2001-01-20 - 2031-01-20]