Razvoj inovativnog dijagnostičkog instrumentarija za rano prepoznavanje djece s disleksijom (RiDys)

Opis projekta
Ovaj znanstveno razvojni projekt predstavlja transfer znanja i tehnologija iz akademske zajednice u gospodarstvo u području ranog prepoznavanja i intervencije kod djece s poremećajima čitanja i pisanja. Ciljevi projekta su: 1) Ispitati vještine čitanja i pisanja kod djece urednog jezičnog razvoja u dobi od 6 do 10 godina; 2) Ispitati vještine čitanja i pisanje kod djece s odstupanjima u vještinama čitanja i pisanja u dobi od 6 do 10 godina; 3) Razviti logopedski elektronički inovativni instrument za objektivnu procjenu čitanja i pisanja; 4) Razviti norme čitanja i pisanja za hrvatski jezik. Ciljevi će se ostvariti u partnerskoj sinergiji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) i Naklade Slap d.o.o., kako u svrhu dostizanja postavljenih ciljeva tako i u smjeru povećanja broja razvojnih projekta u hrvatskom istraživačkom prostoru, prema preporukama i EU. Ishodi projekta dugoročno bi unaprijedili mogućnosti primjene znanstveno utemeljenih mjera čitanja i pisanja kako u istraživačkom tako i u praktičnom radu s ovim vještinama, u domeni pismenosti, te na razini vrednovanja odgojno-obrazovnog sustava.

Akronim
RiDys

Šifra projekta
KK.01.2.1.02.0167

Poziv
Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“ (KK.01.2.1.02)

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MINGO - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Detalji financiranja
 ESIF - Europski strukturni i investicijski fondovi

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ukupan iznos financiranja projekta
4.034.956,25 HRK

Trajanje projekta
2020-08-17 - 2023-08-17

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (951.172,48 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jelena Kuvač Kraljević (MBZ: 244095, CROSBI: 22948) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2020-08-17 - 2023-08-17]
Ana Matić (MBZ: 356452, CROSBI: 33628) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-08-17 - 2023-08-17]
Mirjana Lenček (MBZ: 190354, CROSBI: 22924) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-08-17 - 2023-08-17]