Podrška službenicim zatvorskog sustava i probacije kroz superviziju

Opis projekta
Projekt „Podrška službenicima zatvorskog sustava i probacije kroz superviziju“ osmišljen je temeljem višegodišnjeg iskustva u provedbi različitih projekata u zatvorskom sustavu sa ciljem doprinosa povećanju kapaciteta službenika zatvorskog sustava i probacije pružanjem podrške kroz superviziju. Kroz projekt se pruža profesionalna podrška sudionicima (zaposlenicima stručnim djelatnicima zatvorskog sustava i probacije) kako bi se lakše nosili sa svakodnevnim izazovima, odnosno poboljšali kvalitetu rada, stekli nova znanja i poboljšali profesionalne kompetencije. Podrška će posebice biti usmjerena na očuvanje mentalnog zdravlja, smanjenje stresa i prevenciju sagorijevanja. Sve navedeno utječe na poboljšanje kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima s kojima službenici zatvorskog sustava i probacije rade. Uloga partnera je konstrukcija upitnika za odabir/selekciju službenika zatvorskog sustava i probacije, odnosno sudionika, te evaluacija projekta.

Šifra projekta
ERF_DOM_PART_ 2021_ZATVORSKI

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MPrav - Ministarstvo pravosuđa

Ukupan iznos financiranja projekta
400.000,00 HRK

Trajanje projekta
2021-04-01 - 2022-04-01

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (20.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tihana Novak (MBZ: 244051, CROSBI: 23186) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2021-04-01 - 2022-04-01]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-04-01 - 2022-04-01]