Obilježja kockanja studenata u Hrvatskoj – značaj kognitivnih i emocionalnih čimbenika

Opis projekta
Ciljevi istraživanja su: (1) Produbiti spoznaje o kockanju studenata i njihovim psihosocijalnim problemima vezanim uz kockanje na širem području Republike Hrvatske (2) Produbiti spoznaje o specifičnim kognitivnim i emocionalnim čimbenicima (stavovi, osjećaj neranjivosti i traženje uzbuđenja) te istražiti u kojoj mjeri mogu objasniti učestalost kockanja i razvoj problema povezanih s kockanjem kod studenata. Inozemna i domaća istraživanja te praktična iskustva ukazuju na sve veću zastupljenost kockanja među mladima. Obilježja i navike kockanja studenata u Hrvatskoj istraživane su u okviru pojedinih sveučilišta, stoga je svrha ovog istraživanja proširiti spoznaje o kockanju studenata s područja cijele Hrvatske (istraživanjem se planiraju obuhvatiti studenti sa svih sveučilišta i veleučilišta u Hrvatskoj). Također, ranije provedena međunarodna i domaća istraživanja nisu uključivala emocionalne čimbenike kao što su osjećaj/percepcija neranjivosti i traženje uzbuđenja, a koji se planiraju uključiti u ovo istraživanje prilikom objašnjavanja učestalosti kockanja studenata i razvoja štetnih psihosocijalnih posljedica. Praktična vrijednost i doprinos istraživanja odnosi se na razumijevanje specifičnih doprinosa triju emocionalnih i kognitivnih čimbenika u razvoju problema povezanih s kockanjem koji mogu biti tretmanski relevantni (usmjeravanje ciljeva tretmana). Ovo istraživanje je relevantno iz sljedećih razloga: 1. produbljivanje dosadašnjih spoznaja o kockanju među studentskom populacijom 2. uvođenje novih konstrukata koji nisu istraživani u međunarodnom ni u hrvatskom kontekstu te istraživanje njihovog utjecaja i doprinosa u objašnjavanju kockanja i razvoja psihosocijalnih problema 3. istraživanjem novih konstrukata utjecat će se na unaprjeđenje postojećih tretmanskih intervencija

Šifra projekta
DOM_NOS_21_KOC_STUD

Poziv
Institucionalni projekt

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Vlastiti resursi

Financijer
VLASTITA-SREDSTVA - Vlastita sredstva ustanove

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 HRK

Trajanje projekta
2021-01-22 - 2022-01-22

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Neven Ricijaš (MBZ: 273753, CROSBI: 25258) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2021-01-22 - 2022-01-22]
Sabina Mandić (MBZ: 360601, CROSBI: 34017) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2021-01-22 - 2022-01-22]
Nikolina Čališ (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2021-01-22 - 2022-01-22]
Matea Karlović (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2021-01-22 - 2022-01-22]
Marija Šendulović (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2021-01-22 - 2022-01-22]
Dorja Valek (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2021-01-22 - 2022-01-22]
Dominik Šalković (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2021-01-22 - 2022-01-22]
Dora Dodig Hundrić (MBZ: 314554, CROSBI: 33530) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Administrator [2021-01-22 - 2022-01-22]