Further ENhancing the Implementation of Quality Standards in drug demand reduction across Europe_FENIQS-EU

Opis projekta
Cilj: procijeniti stupanj provedbe standarda kvalitete u područjima prevencije, liječenja i smanjenja štete te poboljšati njihovu stvarnu primjenu. Četiri specifična cilja u projektu: 1. Procijeniti stupanj provedbe standarda kvalitete u područjima prevencije, liječenja i smanjenja štete u različitim zemljama EU-a i kritički procijeniti primjenu standarda, posebno u pogledu njihove usklađenosti s minimalnim standardima kvalitete EU-a 2. Identificirati primjere dobre prakse u određenim područjima DDR-a i po zemlji / regiji te proučiti primjere uspješne primjene standarda kvalitete, uključujući čimbenike koji mogu unaprijediti / opstruirati provedbu 3. Uključiti korisnike usluga, profesionalne organizacije i civilno društvo u proces unapređenja primjene standarda kvalitete za izradu preporuka za praksu 4. Raspraviti i definirati preporučene modele / strategije širenja podataka i proširiti ove provedbene strategije kako bi se poboljšala primjena standarda kvalitete

Akronim
FENIQS-EU

Šifra projekta
807038 - FENIQS-EU - JUST-2019-AG-DRUGS

Poziv
JUST-2019-AG-DRUGS

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Ukupan iznos financiranja projekta
518.606,74 EUR

Trajanje projekta
2021-04-01 - 2023-03-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (33.356,61 EUR)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Martina Ferić (MBZ: 244062, CROSBI: 32137) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2021-04-01 - 2023-04-01]
Matea Belošević (MBZ: 372191, CROSBI: 35257) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-04-01 - 2023-04-01]
Ivana Mitrić (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2021-04-01 - 2023-04-01]