Uvjeti korištenja

U Bazu podataka znanstvenih projekata u Republici Hrvatskoj se upisuju svi projekti koji su financirani temeljem prijedloga aktivnosti/istraživanja i budžeta/troškova potrebnih za njihovo provođenje.

U ovu bazu podataka se za sada ne upisuju komercijalni projekti/ugovori koji se provode s ciljem rješavanja konkretnih problema naručitelja, a za čije se aktivnosti izdaje račun za izvršenu uslugu. 

Ustanove iz sustava znanosti i obrazovanja mogu imenovati administratora te upravljati vlastitim zapisima (projekti vezani uz tu ustanovu). Potrebno je poslati popunjen obrazac na adresu Instituta Ruđer Bošković: Institut Ruđer Bošković - Centar za znanstvene informacije, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb
Obrazac za dodjeljivanjem administratorskih ovlasti

Predložak za automatizirani unos veće količine podataka

Kontakt: pdb@lib.irb.hr